• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

    11 kwietnia pan dyrektor dr Janusz Frykowski  podpisał kolejną już umowę o współpracy naszej szkoły  z ośrodkiem akademickim. Niebawem rozpocznie się regularna współpraca BARTOSZA z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Gośćmi ze strony naszego nowego partnera naukowego byli dr Radosław Bomba, słuchaczka I roku studiów doktoranckich  w Instytucie Kulturoznawstwa -  Monika Pruszkowska i studentka I roku kulturoznawstwa - Izabela Krzyżanowska. W spotkaniu inicjującym współpracę wzięli udział uczniowie klas o rozszerzeniu humanistycznym, gdyż to oni głównie staną się beneficjentami tego przedsięwzięcia.

    Przedstawiciele UMCS szeroko zaprezentowali działalność naukową instytutu, zarysowali niezwykle nowoczesny profil kształcenia studentów dostosowany do potrzeb dzisiejszego rynku pracy (studia z zakresu współczesnych mediów, cybertechnologii w mediach itp.) , przedstawili szereg inicjatyw podjętych w Instytucie, służących nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale także rozwijaniu pasji studentów, budowania ich aktywności społecznej i kreatywnej, twórczej postawy.

    W ramach współpracy partnerskiej nasi uczniowie będą uczestnikami wielu ważnych wydarzeń na UMSC, wezmą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych w Instytucie Kulturoznawstwa, nawiążą kontakty z kołami studenckimi itp. Szkoła stanie się też przestrzenią działalności akademickiej, gdyż tu także będą odbywały się zajęcia prowadzone przez pracowników tego ośrodka naukowego specjalizujących się w różnych dziedzinach. Bartosz planuje też realizować wspólnie z instytutem projekty edukacyjne. Jest to nieocenione zwłaszcza w czasach, gdy praktyczne umiejętności tak bardzo liczą się zarówno w okresie studenckim, jak też na rynku pracy ( np. warsztaty dziennikarskie, w tym z dziennikarstwa sieciowego). Nabywanie nowych kompetencji już w okresie szkolnym jest więc dla naszych uczniów szansą  na wyciągnięcie ręki.

    Nie ulega wątpliwości, że inicjatywy podejmowane przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim służą rozwojowi uczniów i są dowodem troski o ich potrzeby edukacyjne. Tego typu nowatorskie rozwiązania dowodzą nowoczesnego profilu szkoły, czyniąc z niej niezwykle atrakcyjną placówkę oświatową.

Więcej informacji o Instytucie Kulturoznawstwa UMCS na stronie:

http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl

 

Zapraszamy do galerii

 

     Mieszkam w niezwykle ciekawej wsi Siedliska. Jej skarbem są tutaj skamieniałe drzewa - pozostałości drzew z okresu trzeciorzędu (miocenu) przesycone krzemionką. Nagromadzenia skrzemieniałych pni, występujące w wyjątkowej obfitości, są geologicznym unikatem na skalę światową! Właśnie takie osobliwości przyrody chciałam pokazać moim koleżankom i kolegom  z klasy  III b. W związku z tym zaprosiłam ich  na wycieczkę, która odbyła się  w dniu 9 kwietnia 2014r. Zaprezentowałam przed nimi walory środowiska naturalnego- źródlane wody, czyste powietrze ze specyficznym mikroklimatem, dziką nieskażoną przyrodę, a także unikalne zabytki sakralne i pozostałości dawnego parku dworskiego: potężne dęby - pomniki przyrody. Siedliska otaczają lasy bukowe, sosnowe i modrzewiowe Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Stoki wzgórz porastają gatunki górskie: żywiec gruczołowaty, paprotnik kolczasty, kosmatka olbrzymia, kokoryczka okółkowa. Pojawiają się tutaj rzadkie gatunki zwierząt , min. wilki i rysie.

Sądzę, że czas spędzony w mojej miejscowości wszyscy będziemy mile wspominać.

Angelika Kolasa

Zapraszamy do galerii

 

    8 kwietnia 2014 roku w auli Starostwa Powiatowego odbył się Konkurs z Wiedzy o Kulturze.

Uczniowie z naszej szkoły zajęli 3 czołowe miejsca:

I miejsce: Łukasz Łukasiewicz z kl. II c

II miejsce: Klaudia Grądzka z kl. I b

II miejsce: Katarzyna Rosół z kl. I c.

    Uczniowie otrzymali cenne nagrody: tablety, słuchawki, pendrive’y.

Opiekunem uczestników konkursu była Marzanna Mucha.

Gratulujemy zwycięzcom!

    5 kwietnia 2014 roku w Tomaszowskim Domu kultury odbył się VI Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej Stachuriada. Wśród kilkudziesięciu uczestników konkursu znaleźli się też uczniowie naszej szkoły.

     Z przyjemnością informujemy, że wyróżnienia w zmaganiach muzyczno-wokalnych zdobył zarówno duet z kl. I b - Anna Gębarowska (śpiew) i Monika Dziupińska (akompaniament - gitara),  jak też solista- Mateusz Karwan z kl. II d ( gitara i śpiew).

Gratulujemy naszym koleżankom i kolegom. Życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie pracowali pod opieką Zofii Gorgol i Beaty Greli.

    Nasza Szkoła po raz kolejny odniosła wielki sukces–także w tym roku zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem SZKOŁA INNOWACJI nadawanym w ramach Projektu Certyfikacji Szkół przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Warunkiem przyznania tego tytułu było spełnienie wielu warunków, wśród których znalazły się nowoczesne metody pracy z uczniami, innowacyjne pomysły edukacyjne realizowane w szkole, kreatywność zarówno nauczycieli, jak i uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz wysokie wyniki nauczania.

    Intencją projektu było wyróżnienie tych szkół, które kształcą kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów, wyróżniają się nowoczesną postawą w nauczaniu a także we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, stanowią wzór dla innych placówek oświatowych.

    Certyfikat SZKOŁY INNOWACJI  przyznany Zespołowi Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim stanowi dowód tego, że nasza Szkoła dokłada wszelkich starań, by kształcić na najwyższym poziomie. Fakt, że wyróżnienie to otrzymujemy w kolejnej, drugiej już edycji stanowi potwierdzenie konsekwentnie realizowanego planu pracy szkoły nastawionego na stały rozwój uczniów.

    Certyfikat Szkoły Innowacji to kolejne potwierdzenie (po tytule Srebrnej Tarczy), że nasza Szkoła należy do grona nielicznych na Lubelszczyźnie elitarnych szkół ponadgimnazjalnych.