• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

8.00 msza w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa
10.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na hali sportowej

   W ostatnich dniach media zaprzątnięte są porażką tegorocznego egzaminu maturalnego. W świetle tych doniesień  tym bardziej miło nam jest pochwalić się wynikami uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

  Uczniowie BARTOSZA uzyskali doskonałe wyniki zarówno dotyczące zdawalności, jak też poziomu poszczególnych przedmiotów (podstawy i rozszerzeń)

   Przy niskim poziomie zdawalności matury 2015 w kraju – egzamin w Polsce zdało 74 % absolwentów -  wynik w BARTOSZU prezentuje się  imponująco

W NASZEJ SZKOLE MATURĘ ZDAŁO 97,1 % ABSOLWENTÓW.

   O sukcesie szkoły świadczą wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów w skali punktowej (ilość punktów uzyskana na egzaminie na 100 % możliwych):

·          na poziomie podstawowym:

- język polski  - średnia na poziomie kraju i okręgu

- matematyka - średnia wyższa od średniej kraju i okręgu o 13,7 %

- język angielski - średnia wyższa od średniej kraju i okręgu o 5 %

·        na poziomie rozszerzonym:

- język polski  – średnia wyższa od średniej krajowej 14, 1 %

- biologia – średnia wyższa od  średniej krajowej o 5 %

- chemia – średnia wyższa od średniej krajowej o 7,7 %

- geografia - średnia wyższa o d średniej krajowej o 4,2 %.

 

   Przypomnijmy, że nasi absolwenci są laureatami lub finalistami wielu konkursów przedmiotowych, olimpiad, wielu z nich to uczniowie wyróżnieni świadectwem z czerwonym paskiem.

   Teraz pozostaje już tylko życzyć im sukcesu rekrutacyjnego na wyższych uczelniach.

Trzymamy kciuki!!

 

 

   Odbiór świadectw maturalnych od godz. 8.30  we wtorek ( 30 czerwca 2014 ) w sekretariacie.

   Jak każe tradycja dzień zakończenia roku w naszej szkole obchodzony jest bardzo uroczyście. Jest on nie tylko początkiem wakacyjnej przygody, ale stanowi też podsumowanie wielomiesięcznej pracy naszych uczniów i ukoronowaniem ich sukcesów.

   Galę rozpoczął pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który w swoim przemówieniu podkreślił trud całorocznej pracy, podziękował nauczycielom za ich zaangażowanie a uczniom za zrozumienie ich obowiązków, skutkujące w ogromnej mierze bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wszystkim życzył radosnych wakacji. W części oficjalnej głos zabrał także nasz gość – pan Jerzy Wereszczak, Wicestarosta Tomaszowski. W swoim wystąpieniu podkreślił dużą rolę szkoły w życiu i edukacji młodych ludzi, złożył życzenia udanego i spokojnego letniego wypoczynku. W imieniu społeczności uczniowskiej zabrał głos przewodniczący Samorządu Szkolnego – Wojciech Rorat, dziękując panom dyrektorom - Januszowi Frykowskiemu i Leszkowi Boberowi za opiekę i organizację pracy szkoły, nauczycielom za troskę o poziom nauczania. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego na ręce panów dyrektorów złożyli wiązanki kwiatów.

   Kolejny punkt programu stanowiło wręczenie świadectw uczniom uzyskującym najlepsze wyniki  w nauce. Tak więc świadectwa z paskiem odebrało 32 uczniów, w tym – 11 ze średnią 5,0 i powyżej i 21 ze średnią od 4,75 do 4,94.

   Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskał Robert Podoba – uczeń klasy II a: 5,57.

   Tę część uświetniło także rozdanie nagród za osiągnięcia naukowe (laureaci i finaliści konkursów na poziomie kraju) , aktywną działalność na rzecz Szkoły (Dzień Patrona), sportowe (uczniowie z tytułami mistrzowskimi), działalność artystyczną (zespół The one) i charytatywną (np. w szkolnej bibliotece, programach prozdrowotnych itp.). Nagrody i dyplomy odebrało kilkudziesięciu uczniów.

   Drugą część uroczystości wypełnił program artystyczny. W zespole recytatorów wystąpili nasi tegoroczni absolwenci, którzy tym gestem pożegnali szkołę. Towarzyszył im w części muzycznej zespół The one.

Na zakończenie odbyły się spotkania z wychowawcami.

Uroczystość przygotowały Beata Grela, Katarzyna Ważna i Anna Lal.

Zapraszamy do galerii

  Zaczyna się najgorętszy okres rekrutacyjny ważny zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkół pozyskujących nowych uczniów. Słuszne wydaje się przekonanie, że tego co dobre nie trzeba reklamować, jednak w świecie narastającej konkurencji, gdzie stale dokonywane są wybory nie jest to do końca możliwe.

   BARTOSZ prezentuje swoją wartość zarówno przez liczne sukcesy uczniów, wieloletnią tradycję, bogatą ofertę edukacyjną, jak również wielopoziomową stronę internetową zawierającą ważne informacje o życiu szkoły i jej rozwoju.

   Zapraszamy więc  do obejrzenia krótkiej impresji filmowej, będącej jeszcze jedną formą prezentacji szkoły. Jej rozwinięcie stanowią zarówno artykuły na stronie internetowej, galeria zdjęć, jak również filmy obrazujące ważne wydarzenia z życia BARTOSZA

.